Vad gör ett assistansbolag?

Den främsta uppgiften för ett assistansbolag är att tillhandahålla personlig assistans. Man skulle kunna beskriva det som att assistansbolaget är länken mellan försäkringskassan, kommunen och den person som tar emot personlig assistans. Ett assistansbolag kan hjälpa till att utforma en