Den främsta uppgiften för ett assistansbolag är att tillhandahålla personlig assistans. Man skulle kunna beskriva det som att assistansbolaget är länken mellan försäkringskassan, kommunen och den person som tar emot personlig assistans. Ett assistansbolag kan hjälpa till att utforma en ansökan till försäkringskassan och när du fått ditt tillstånd så kan assistansbolaget hjälpa dig att hitta en personlig assistent. Tanken bakom personlig assistans är att alla ska få samma förutsättningar att leva ett innehållsrikt liv, även om du är drabbad av omfattande funktionshinder. Ett assistansbolag ser till att du får hjälp med sådana saker som du inte klarar av att utföra själv.

Vem kan starta ett assistansbolag?

Både en kommun och ett privat företag kan erbjuda personlig assistans men man behöver ett speciellt tillstånd. Det finns en speciell myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, som utför tillsyn av assistansbolagen. Staten har satt upp vissa krav på assistansbolagen, till exempel måste de tillhandahålla vård av god kvalité och de ska hela tiden jobba med kvalitetsutveckling. Assistansbolagen omfattas av den lag som brukar kallas ”Lex Sarah”. Det innebär att de är skyldiga att anmäla eventuella missförhållanden som kan finnas i verksamheten. Skulle det visa sig att det finns missförhållanden och att kravet om god kvalité inte uppfylls så kan tillståndet för assistansbolaget dras in.

Vem bestämmer om jag har rätt till assistans?

Om du behöver hjälp under tjugo timmar i veckan så är det kommunen som gör en utredning om du har rätt till assistans. Om det är fler än 20 timmar i veckan så är det försäkringskassan som tar beslut om dina behov. Innan några beslut tas så måste du först skriva en ansökan, assistansbolaget kan hjälpa dig att formulera en ansökan om du tycker det är svårt att uttrycka dig i skrift. Sedan görs alltid en individuell bedömning av dina behov som ligger till grund för beslutet.

Vilken hjälp ger ett assistansbolag?

Ett assistansbolag kan genom en personlig assistent utföra assistansen på olika sätt. Det viktiga är att det är alltid är du som brukare som bestämmer hur hjälpen ska utföras. Man kan också få assistans genom ett kooperativ eller av kommunen. Det är också möjligt att du själv blir arbetsgivare och anställer dina personliga assistenter själv. Det flesta brukar dock tycka att det är enklare att gå igenom ett assistansbolag. Det är ett stort ansvar att vara arbetsgivare och du kommer att få en hel del administrativt arbete att sköta.

Vad gör ett assistansbolag?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *