Efter att assistans har beviljats kommer frågan vem som ska administrera all assistans. Ett alternativ är att ordna med allt själv vilket innebär att man blir registrerad arbetsgivare. Det vanligaste är däremot att hjälpen köps av ett assistansbolag. Näst vanligast är hjälpen ges av kommunen. Att välja privata bolag har ett par fördelar.

  • Går att välja efter inriktning
    En del assistansbolag har valt att inrikta sin hjälp mot en specifik målgrupp. Därmed utbildas personalen inom detta område och de jobbar regelbundet med personer som har detta behov. För dig som söker assistans finns alltså i vissa fall bolag som är specialiserade på ditt behovsområde.
  • Lämnar över arbetsgivaransvaret
    Den stora skillnaden mellan att få hjälp via kommunen alternativt privat assistansbolag mot att ta hand om att själv vara arbetsgivare är det administrativa ansvaret. Som arbetsgivare har man ett stort ansvar utifrån en rad lagar och regler. Det blir som att driva ett eget företag och vara arbetsgivare åt assistenterna. De flesta vill undvika detta och överlåter därmed detta till kommunen eller till ett privat bolag.
  • Du väljer ansvarsnivå
    Det finns assistansbolag som är mycket flexibla gällande hur stort ansvar som du vill ta. Du kan därmed få vara med i rekryteringsprocessen (eller ta över den helt) och administrera tiden som du har tillgänglig. Detta utan att du tar över hela ansvaret gällande arbetsmiljö, löner och rättigheter.

Fördelarna ovan är tagna från texten ”Fördelar med assistans från assistansbolag i Västra Götaland”. Även om den texten har fokus på just Västra Götaland så finns ingen specifik lokal fördel. Alla fördelar som nämns gäller alltså oavsett var i landet du söker assistans. Däremot kan antalet assistansbolag skilja något i olika delar av Sverige.

Så jämför du assistansbolagen

Av de tre fördelarna som nämns ovan så är två specifika för just assistansbolag och ett gäller både för kommunen och privata bolag. Väljer du att ett privat bolag ska utföra assistansen kvarstår frågan hur dessa jämförs och väljs. Enklaste vägen är via assistansförmedlare. Det går till på följande sätt.

Kontakta förmedlare och beskriv dina behov
Att kontakta och få hjälpen är alltid gratis. Detta eftersom det är de samarbetande assistansbolagen som står för tjänstens finansiering.

Förmedlaren gör behovsanalys och jämför
Vårdförslag tas in från alla som kan utföra jobbet och som passar utifrån din profil. I artikeln som refereras till ovan nämns ett exempel där en person i Ulricehamn får assistans och bolag jämförs över hela Västra Götaland. Det speglar tydligt hur arbetet sker just utifrån att man ser över ett större område för att hitta rätt bolag.

Välj bolag som passar dig
Krav finns inte att teckna avtal. Tjänsten är gratis och underlättar bara jämförelsen.

Vilka fördelar finns med att anlita ett privat assistansbolag?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *