Att hitta närproducerad naturmedicin är inte någonting man gör i en handvändning. Även om det finns en hel del medicinalväxter i Sveriges flora, är det vanligast att importera färdiga produkter från andra länder. En av förklaringarna till detta är att fö vill bege sig ut i skogen för att plocka sina växter. Dock kan man hitta bra naturmedicin som faktiskt utvunnits ur svenskodlade växter. Elixinol är ett av många exempel. Deras CBDolja kommer från hampa vilken odlas här i landet. Denna industrihampa har en naturligt låg THC halt vilken efter förädlingen försvinner helt. Det är därmed ett av få varumärken som kan distribuera THCfri CBDolja! Förekomsten av CBD i hampa är inte någonting nytt. Dock har forskningen avstannat något för att under senare år börja prioriteras. I och med detta har man kunna identifiera psykoaktiva komponenter i hampan och därefter ta bort dessa ur kalkylen.

Att börja inta CBDolja kan ge snabb effekt och lindring av en rad åkommor som annars kan vara tröga att komma till rätta med. Allt ifrån psykiska svårigheter till fysiska motsvarigheter, har kunnat behandlas med bra resultat. Även om man nu forskar en hel del på CBDolja, är det en lång väg kvar innan man kommit till en djupare förståelse än den man har idag. Ett hinder som ytterligare kan fördröja studier på området, är dess kontroversiella natur. Att det finns svensktillverkad CBDolja utan THC är därför någonting som i mångt och mycket vänt begreppen och introducerat ämnet i en ny kontext.

Den juridiska aspekten av CBD olja

Även om man kan argumentera för att CBD olja är fri från THC, är det inte säkert att samma regler gäller i alla länder. Tänk på detta innan du tar med dig CBD olja på semester och resor. Dock finns det inte någonting i denna som påverkar psyket. Sverige är känt för sin restriktiva hållning vad gäller droger. Samtidigt är denna olja från helt tillåtna och etablerade odlingar vilket ytterligare indikerar hur noga man är i framställningen då denna olja är tillåten att distribuera i Sverige.

För ytterligare information om växten och oljan i fråga, kan vi hänvisa till denna sida om CBD, hampa, cannabinoider och industriproduktion.

Svensktillverkade naturpreparat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *