Städbranschen har växt en hel del sedan riksdagen i Stockholm beslutade att införa rutavdraget. Det som många dock inte vet är att den största ökningen av sysselsatta inom städbranschen ökade åren innan beslutet. Det är inte bara antalet anställda som har ökat inom städ – utan även antalet egna företagare. Det här gäller inte minst bland kvinnor med utländsk bakgrund. Att utbudet växer innebär också att det är lättare att hitta professionella städföretag.

Rutavdraget – effekt på branschen

Det var i juli 2007 som riksdagen i Stockholm hade bestämt att rutavdraget skulle införas. De flesta är nog bekanta med vad rutavdraget innebär idag; att det ger en skattereduktion på 50 procent av arbetskostnaden när hushållsnära tjänster anlitas.

Städning är just en av de tjänsterna som omfattas av regelverket. Inte bara hemstädning, utan även andra städtjänster, så som flyttstädning till exempel. Anlitar man hemstädning eller flyttstädning kan man alltså ansöka om RUT och få hälften av arbetskostnaden sänkt med 50 procent.

I motsats till vad man kan tro skedde den största ökningen dock innan rutavdraget infördes. Det här kan du läsa mer om nedan.

Hur sysselsättningen har ökat

Som tidigare nämnt, infördes rutavdraget i juli 2007. Sysselsättningen inom städ ökade dock redan åren innan detta. Att RUT inte haft en inverkan på antalet sysselsatta är dock svårt att förneka. I de kommuner som ligger kring Stockholm, Göteborg och Malmö har antalet arbetstillfällen inom lokalvård nästan fördubblats.

Det här hör troligtvis samman med var rutavdraget brukas flitigast. Boende i förorter kring nämnda städer (Stockholm, Göteborg och Malmö) är nämligen de som använder RUT mest. Till exempel ligger Danderyd, Lomma och Vellinge högt upp på listan.

Jobba som städare

Den som jobbar som städare har ofta varierande arbetsuppgifter. Det kan till exempel handla om en omfattande flyttstädning en dag, medan det handlar om en mindre hemstädning andra dagen.

Generellt sett är arbetsmarknaden för städare i balans. Dock märks en något hårdare konkurrens i området kring Stockholm och på Gotland. I västra Sverige, runt Göteborg, märks istället en mindre konkurrens om jobben. Den som vill arbeta som städare, oavsett om det är hemstädning, flyttstädning eller kontorsstädning som lockar mest, är det alltså sannolikt lättare att få jobb i Göteborg än i Stockholm.

Vet mer om städbranschen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *