Olika typer av larmsystem har funnits sedan urminnestider för att varna för inkräktare eller olyckor. Idag finns elektroniska larm för många olika tillfällen. I denna text beskrivs några vanliga typer av larm.

Inbrottslarm

Inbrottslarm kan vara ett utmärkt sätt att skydda en fastighet eller en lokal på. För viss verksamhet kräver till och med försäkringsbolag eller myndigheter att larm ska finnas installerat. Inbrottslarmet aktiveras om en inkräktare försöker att ta sig in i byggnaden. Larmet kan fungera på många olika sätt. En siren kan ljuda med stor kraft eller ett tyst larm kan skickas direkt till en larmcentral eller ett förutbestämt telefonnummer. Det är viktigt att sätta upp skyltar som visar att ett larm är installerat då det har en avskräckande effekt på potentiella inbrottstjuvar.

Brandlarm

Varje år orsakar bränder i Sverige stora person- och materialskador till en hög kostnad för både samhälle och privatpersoner. Brandlarm syftar till att ge en tidig indikation på att en brand är på gång så att du snabbt hinner reagera och tillkalla brandkår eller räddningstjänst och begränsa brandens konsekvenser. Brandlarm är en viktig faktor för att man ska kunna vistas säkert i sitt hem och offentliga lokaler. Ett brandlarm kan övervaka samtliga rum i en byggnad eller vara uppbyggd som ett delskydd och då skyddar man till exempel korridorer eller trappor.

Trygghetslarm

En annan typ av larm är trygghetslarm. Många funktionshindrade och äldre personer använder trygghetslarm. Genom att trycka på larmknappen så kan man snabbt kontakta 112, hemtjänst eller annat förprogrammerat nummer. Det finns alltid en högtalare kopplat till trygghetslarmet med extra högt ljud för att förenkla kommunikationen. Vanligtvis räcker det bara med ett vanligt telefonabonnemang för att tjänsten ska fungera. Trygghetspersonenen får en larmknapp som hen kan ha runt handleden eller hänga runt halsen. Larmet är vattentätt så man kan även ha på sig den när man duschar.

Överfallslarm

Det finns sektorer där risken att drabbas för överfall eller rån är hög, till exempel i butik- eller bankbranschen. Ett överfallslarm kopplas vanligtvis till en larmcentral som direkt tar kontakt med polisen och talar om vart larmet är utlöst. En del typer av överfallslarm ger ifrån sig ett kraftigt ljud när det aktiveras, sådana används ofta av privatpersoner som är rädda för att vara ute själva på kvällar eller nätter. Sådana larm bör ge ifrån sig ett öronbedövande ljud, gärna upp emot 130 decibel, då kommer den garanterat påkalla uppmärksamhet även från riktigt långt hall.

Larm – den moderna varningsklockan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *