Fiberbredband till Katrineholms landsbygd

Sverige är ett av de mest uppkopplade länderna i världen tack vare en väl utbyggd IT-infrastruktur. Landsbygden har dock fått stå tillbaka medan stadsbor runt om i Landet har fått tillgång till snabbt bredband. Nu gör dock Katrineholms kommun en satsning på fiberbredband som innebär att även invånarna på landsbygden ska få tillgång till en snabb internetuppkoppling. Det innebär att fler invånare i kommunen inom en snar framtid kommer få en snabbare och mer tillförlitlig åtkomst till kommunal service och andra tjänster.

Eftersom bredbandsuppkopplingen blir allt mer central i såväl vardagen som för näringslivet, kommer denna satsning innebära en nytta för fler invånare både hemma och på arbetet. För att fler av kommunens invånare ska kunna dra nytta av en snabb och säker uppkoppling mot internet gör kommunen nu denna satsning. Katrineholms kommun har avtalat med företaget Utsikt Bredband om byggnationen av ett fibernät på landsbygden.

Därför satsar katrineholm på fiberbredband

Bakgrunden till storsatsningen på fiberbredband är att kommunen behöver förbättra sin digitala infrastruktur för att kunna växa. Kommunen har som mål att antalet kommuninvånare ska öka kraftigt under de närmaste åren. Detta ska åstadkommas genom att modernisera kommunen och göra den attraktiv för människor att bo och arbeta i. Före år 2020 är målsättningen att 95 procent av invånarna i kommunen ska ha tillgång till en fiberanslutning.

De invånare som tecknar avtal med Utsikt Bredband före den sista juni 2017 kommer dock få tillgång till fiberbredband före årsskiftet 2018-2019. Förhoppningen är att en stor andel av invånarna i kommun gör detta eftersom det innebär att kommunen i sådana fall ligger två år före sin målsättning. Pristaket för att få fiberbredband till sin villa om man är bosatt på ett av upphandlingsområdena är 18 700 kronor.

Statistik från Internetstiftelsen i Sverige visar att fiberbredband 2015 stod för knappt 50 procent av internetanslutningarna i Södermanlands län, medan ungefär hälften av invånarna i länet kopplade upp sig mot internet via kabel-tv eller xDSL. Katrineholms nya satsning på fiber kommer sannolikt resultera i att andelen användare av fiberbredband i länet ökar. Tack vare bland annat fiberoptiken har den genomsnittliga hastigheten för att ta emot data via internet ökat från 12 Mbit per sekund till 53 Mbit per sekund mellan 2008 och 2015. Katrineholm rustar för framtiden vilket gör att kommunen som är snabbt växande gör sig ännu mer framtidssäker för både företag och privatpersoner.

Fiberbredband till Katrineholms landsbygd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *