Fastighetsskötsel är ett brett begrepp som omfattar såväl den inre skötseln av en fastighet som den yttre skötseln. I den inre fastighetsskötseln ingår till exempel att fixa droppande kranar, byta packningar, besikta lägenheter, städa trapphus, fixa trilskande kopiatorer, sköta posthantering eller byta lampor. I den yttre fastighetsskötseln kan det exempelvis ingå att sanda, skotta, fälla träd, rensa rabatter, klippa gräsmattor och häckar, skotta tak, beskära träd, byta utomhusbelysning och städa lekplatser.

Exakt vad som ingår i fastighetsskötseln är dock väldigt svårt att svara på, eftersom det beror på vilken typ av fastighet som det handlar om. Fastighetsskötsel är ju något som krävs i alla möjliga typer av fastigheter, såväl i hyreshus och bostäder som i kontor, skolor, hotell, äldreboenden, sjukhus och även platser som campingar, parkeringshus och shoppingcenter. Det skiljer sig förstås en hel del åt hur man sköter om ett sjukhus jämfört med hur man sköter om ett hyreshus eller ett parkeringshus, och därför måste fastighetsskötsel vara anpassat utifrån vad fastighetsägaren har för behov.

Anlita någon för fastighetsskötsel

En del fastighetsägare sköter om sin fastighetsskötsel själv eller har en person anställd som gör det. Stora fastighetsägare kan till och med ha en hel fastighetsförvaltningsavdelning som sköter om allt kring fastighetsskötseln i det bestånd av fastigheter som den fastighetsägaren äger. Men många mindre och mellanstora fastighetsägare väljer att anlita någon för att ta hand om fastighetsskötsel. Det kan bero på att de inte hinner med fastighetsskötseln, att de inte tycker att de har den kompetens som krävs eller att de anser att det är mer effektivt att anlita någon som kan fastighetsskötsel och kan fixa det snabbt, smidigt och effektivt medan fastighetsägaren får lägga sin tid på annat istället. Det finns många företag som sysslar med fastighetsskötsel idag. I de flesta städer finns det nämligen oftast flera olika företag att välja bland om man vill anlita någon för att ta hand om fastighetsskötsel i sina fastigheter.

Professionella fastighetsskötare ger dig trygghet

När man väljer något av de olika bolag som erbjuder fastighetsskötsel är det viktigt att man känner förtroende för företaget. En professionell fastighetsskötare erbjuder dygnet runt jour och har kunskap och verktygen för att se till att din fastighet är i gott skick året runt. EMJ Service har både erfarenheten och kunskapen att hålla dina fastigheter i topptrim så att du kan känna dig trygg i att din fastighetsskötsel är i säkra händer.

Vad innebär ansvar för fastighetsskötsel
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *