När man börjar fundera på att renovera ett rum i huset så är det ofta köket eller badrummet som kommer först. Detta är ofta de rum där tidens tand sätter tydligast spår och också de rummen där man ofta spenderar mest tid. På vår hemsida så kan ni hitta mer information om hur ni kan börja planera för att renovera ert kök, men här så kommer ni kunna läsa mer om vilka krav som faktiskt sätts på er som vill börja renovera ert badrum.

När ni funderar på att renovera ert badrum, eller våtrum som det ibland också kallas där tvättstuga och gästtoalett också räknas in, så är det alltid viktigt att ni tar reda på vilka regler som gäller för just ert hem. Om ni bestämmer er för att renovera ert badrum så kommer olika regler att gälla för er beroende på vilken sorts boendesituation ni har. Om ni till exempel är en fastighetsägare så kommer ni att stå ansvarig till olika myndighetskrav. Dessa krav kan man läsa om i Boverkets byggregler och de finns till för att skydda människors hälsa och säkerhet. Under Boverkets byggregler så kommer ni att hitta information om bland annat fuktsäkerhet när ni renoverar ett badrum och hur ni kan utföra er renovering så säkert som möjligt. Alla de krav som ställs i Boverkets byggregler ska uppfyllas och eftersom detta är minimikrav så kan ni såklart renovera ert badrum med högre säkerhet.

Tillstånd

För att ni ska kunna göra större renoveringar när det gäller ert badrum, till exempel om ni vill göra några större förändringar när det gäller er avlopps- eller vatteninstallationer, så är det viktigt att ni inte glömmer bort att ansöka om tillstånd för detta hos kommunen. Innan ni har fått klartecken från kommunen så kan ni inte lagligt börja er renovering. Ni kanske inte är säkra på att den renoveringen ni planerar att göra är tillräckligt stor för att räknas in i denna kategori. Det är alltid bäst att ta det säkra före det osäkra och om ni inte är säkra på om ni behöver tillstånd eller inte så är det bäst att ni kontaktar er kommun för att se vad de tycker.

Unika regler

Om ni inte är en fastighetsägare utan till exempel bor i en bostadsrätt och vill renovera ert badrum så kommer inte samma regler att gälla för er. Om ni vill renovera ert badrum när ni bor i en bostadsrätt så ska ni först och främst kontakta er förenings styrelse innan ni börjar på er renovation. Innan ni kontaktar styrelsen så vet ni kanske inte om att det finns speciella regler angående renoveringar som ni är tvungen att ta hänsyn till eller om er bostadsrättsförening faktiskt redan har planerat in renoveringsarbeten inom en snar framtid. Därför är det alltid viktigt att ni kontaktar styrelsen i er förening innan ni börjar på några renovationer av ert badrum. Kom ihåg att det inte bara är ni som kan bli drabbad om en vattenskada skulle ske vid en renovering, utan det är såklart också era grannar. Att ha en bra fastighetsskötare som även tar hand VVS när det behövs är en av många anledningar att låta EMJ Service ta hand om er fastighetsskötsel. Du kan lite på att er fastighet är i goda händer oavsett väder.

Fastighetsskötare – var förberedd vid renovation av badrum
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *