Att använda begreppet uppstartsföretag har blivit allt vanligare och ofta hänvisar begreppet till innovativa teknologibaserade företag i sitt första skede. Exempel på sådana företag är den sortens stora och för längesedan uppköpta företag som Spotify eller Skype som från början var små företag med ett eller flera begåvade snillen som visionära uppstartare av företaget.

Begreppet används även för att beskriva företag som inte nödvändigtvis har att göra med innovativ teknologi, men vid användandet av just begreppet uppstartsföretag är det nystartade företag som åsyftas. Många använder äldre begrepp i omtalandet av detsamma och man kan därför i många fall fortfarande stöta på begrepp som exempelvis nytt företag, nyetablerat företag, företag i startfasen, företag i tidig fas etcetera.

Stora visioner

Då det händer så mycket på marknaden just vad gäller innovativa teknologibaserade företag kan man lätt förstå varför de fått allt mer plats och varför det finns så mycket nya begrepp som syftar till att beskriva just denna slags företagsamhet.

Vad som kan sägas förena dessa företag är bland annat att det ofta finns en tydlig vision bakom som ofta är teknologibaserade och som ofta handlar om att göra saker och ting mer öppet och lättanvänt. Vidare kan man se att det är de yngre generationerna som ligger bakom den här sortens nya företagsamhet som bygger på andra principer än äldre tiders entreprenörskap. Det finns ett inkluderande och ett samarbete som vi tidigare inte sett på samma sätt, och detta gör att just den nya tidens företagsamhet lätt placerar sig på ett eget ställe på kartan. Det finns mycket information om uppstarter i Göteborg och varje år kommer fler aktörer vilka bidrar till en stark entreprenörsgrund.

Att skapa en Vi-känsla

Uppstartsföretag är små företag som ofta har begränsat med pengar. Att samla olika uppstartsföretag i ett community som präglas av samarbete är därför någonting som passar dessa företag alldeles utmärkt. Man kan mer och mer se i Göteborg att fler gör sig till medlemmar av den här sortens gemenskaper och det är extra fördelaktigt för uppstartsföretag att befinna sig i Göteborg, Malmö eller Stockholm då dessa städer kan erbjuda både fler samarbetspartners och större möjligheter till bra lokaler som olika uppstartsföretag kan hyra som gemensamt kontor.

Att ensam stå bakom en innovation eller en affärsidé kan kännas just ensamt, men genom att man numera kan delta i ett community för just egenföretagande visionärer gör att man plötsligt har ett kontor där det finns andra personer än en själv. Detta är en av anledningarna till varför ett community efter ett annat startas upp. Det finns så mycket positivt med det då man både kan se till att ha ett kontor som man delar med andra, man kan hjälpa varandra, man kan diskutera investerare och ge varandra andra goda råd som kan leda till att det går snabbare att ta sig in på marknaden.

Uppstartsföretag i Göteborg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *