Fysioterapeut är ett yrke med stor variation och många utvecklingsmöjligheter. Som fysioterapeut arbetar man med att förebygga, utreda och behandla olika former av smärta och rörelseinskränkningar. För att bli fysioterapeut krävs en akademisk examen om minst tre år. Utbildningen omfattar bland annat anatomi, fysiologi, sjukdomslära, undersökningsmetoder och behandlingsmetoder. Teorin varvas med klinisk praktik för att förbereda studenterna för yrkeslivet. Efter examen ansöker man om legitimation för att därefter söka jobb som fysioterapeut. Det finns möjlighet till vidareutbildning och specialisering inom olika områden som idrottsmedicin, neurologi eller psykiatri.

Arbetsuppgifter inom fysioterapi

En fysioterapeuts främsta arbetsuppgift är att hjälpa patienter med olika former av smärta eller rörelsehinder. Det kan handla om allt från ryggont till stroke. Arbetet innefattar undersökning, bedömning, behandling och uppföljning av patienter i alla åldrar. Behandling sker ofta genom träning, massage eller annan manuell terapi. Information och rådgivning till patienter och anhöriga är också en central del av jobbet. Dokumentation och journalföring tar också en del av arbetstiden i anspråk.

Arbetsplatser för fysioterapeuter i Sverige

Fysioterapeuter kan arbeta inom både offentlig och privat sektor. Många arbetar på sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden eller inom hemsjukvården. Andra jobbar på privata mottagningar, träningskliniker, företagshälsovård eller inom idrottsmedicin. Det finns också möjlighet att starta egen verksamhet som privatpraktiserande fysioterapeut. Arbetsuppgifter och inriktning varierar beroende på arbetsplats.

Arbetstiderna varierar beroende på arbetsplats. Inom slutenvården kan det bli arbete på obekväma tider, medan arbete på vårdcentral eller privat klinik ofta följer mer regelbundna kontorstider. Oavsett arbetsplats är det vanligt med flexibla arbetstider och deltidstjänster inom fysioterapiyrket. Det finns också möjlighet till distansarbete i viss utsträckning.

Lönefrågan och trend

Ingångslönen för nyexaminerade fysioterapeuter ligger omkring 25 000 – 28 000 kr i månaden. Med ökad erfarenhet och specialistkompetens stiger också lönen. Efter några år i yrket tjänar de flesta omkring 30 000 kr per månad eller mer. Fysioterapeuter inom privat sektor tjänar i regel något bättre än inom offentlig sektor. Fysioterapi är ett expansivt område och ett yrke med goda framtidsutsikter. Med en åldrande befolkning och ökat fokus på rehabilitering och friskvård väntas efterfrågan på fysioterapeuter att öka. Det råder redan idag brist på fysioterapeuter inom flera områden. Samtidigt erbjuder yrket möjlighet till specialisering, vidareutbildning och karriärutveckling. Satsningar på forskning bidrar också till att driva utvecklingen av fysioterapiyrket framåt.

Jobb för utbildade fysioterapeuter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *