Som du säkert känner till är ett stambyte ett ganska omfattande projekt. Det kan påverka många personer i form av hyresgäster eller liknande under en längre tid. Men om det finns ett behov av att byta stammarna är det viktigt att arbetet utförs. För i annat fall riskerar omfattande problem att uppstå och det är alltid bättre att förebygga uppkomsten av dessa.

Med det sagt kan det vara intressant att få veta hur ofta ett stambyte ska göras. Rör det sig till exempel om var tionde år, var 20:e år eller görs det kanske mer sällan än så? Läs vidare så ska vi ge dig svaret på denna fråga!

Så ofta bör ett stambyte göras

Till att börja med är det viktigt att skilja på ett byte av stammarna (d.v.s. ett stambyte) och en stamspolning. Frekvensen för dessa bägge arbeten varierar nämligen en hel del:

  • Ett stambyte görs ungefär var 40:e till 50:e år.
  • En stamspolning genomförs istället ungefär var tredje till femte år.

För när man pratar om stammarna i en fastighet är nämligen den vanliga uppfattningen att dessa har en livslängd på omkring 40-50 år. Men den faktiska livslängden kan dock variera något beroende på flera olika faktorer. Därför är det svårt att ge en entydig bild av hur ofta ett stambyte ska göras. Detta varierar nämligen mellan olika fastigheter. Men om du vill ha en bra tumregel att gå efter vågar vi påstå att ungefär var 30:e år gäller för de flesta fastigheter.

Den exakta siffran varierar dock beroende på bland annat materialval och kvaliteten på tidigare utförda stambyten. Dessutom kan det spela roll om badrummet är byggt på ett inkorrekt sätt. Om så är fallet kan ett byte av stammarna behöva göras redan innan dess att 30 år har passerat sedan senast. Stammarna har nämligen då hunnit bli slitna på kortare tid än vad som egentligen är tänkt. För att få en bra bild av skicket på stammarna i din fastighet bör du kontakta en expert på stambyten. Denne kan göra en korrekt bedömning av behovet av ett stambyte.

Hur ofta ska ett stambyte göras?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *