Ibland kan livet ge dig ekonomiska utmaningar som du behöver hantera. När så är fallet kan möjligheten att kunna ta en betalningsfri månad vara en riktig livräddare. Flexkontot är ett företag som tillhandahåller flexibla kontokrediter och erbjuder sina låntagare just denna möjlighet. Men hur fungerar detta egentligen, och vem lämpar det sig för? Läs vidare för att närmare utforska denna möjlighet!

Vad är en betalningsfri månad?

En betalningsfri månad är en tidsperiod, närmare bestämt en månad, där du som låntagare får möjlighet att pausa dina återbetalningar. Detta utan att drabbas av förseningsavgifter eller att din kreditvärdighet påverkas negativt. Det bör betonas att räntan oftast fortsätter att ackumuleras även under denna tid. Så det betyder att du sannolikt kommer att ha en högre summa att betala tillbaka när du sedan återupptar återbetalningen av din kredit.

Så fungerar detta hos Flexkontot

Flexkontot erbjuder alltså dig som låntagare möjligheten att ansöka om en betalningsfri månad. Men det är viktigt att du tar följande punkter i beaktande:

  • Ansökningsprocessen. För att vara berättigad till en betalningsfri månad måste du vanligtvis skicka in en ansökan via företagets kundtjänst.
  • Bedömningen. Din ekonomiska situation och din betalningshistorik kommer att utvärderas. Detta för att avgöra om du kan beviljas en betalningsfri månad.
  • Räntan och avgifterna. Som vi har nämnt tidigare fortsätter räntan eventuellt att ackumuleras under den betalningsfria månaden.
  • Återupptagandet av betalningarna. När den betalningsfria månaden är över återupptas dina återbetalningar av krediten som normalt, inklusive den ränta som har ackumulerats under pausen.

Vem bör överväga att ta denna typ av paus?

Det kan finnas flera situationer då du som låntagare vill överväga att ansöka om en betalningsfri månad, såsom vid:

  • Ekonomiska nödsituationer. Om du plötsligt står inför oförutsedda utgifter kan denna paus ge dig ett andrum så att du kan hantera dessa.
  • Fluktuerande inkomst. Om du har en oregelbunden inkomst kan du uppskatta möjligheten att kunna skjuta upp en betalning. Därför lämpar sig den betalningsfria månaden väl för till exempel frilansare och egenföretagare.
  • Stora utgifter. Vet du med dig att du har en större utgift som kommer att komma i närtid? Då kan du vilja ta en kort paus med återbetalningen av din kredit för att kunna finansiera denna stora utgift.
Flexkontot erbjuder sina låntagare en betalningsfri månad