Språk och språkbruk är inget som är hugget i sten utan snarare någonting som förändras över tid. Det sätt på vilket vi skriver, stavar och uttalar vissa ord kan därför komma att förändras över tid. I svenskan finns det vissa ord och begrepp som till synes är ganska lika men som ändå har vitt skilda betydelser. Till exempel frågar många sig: heter det istället eller i stället? Bägge dessa varianter används ofta i såväl tal som skrift, och ämnet är ganska hett debatterat i vårt avlånga land.

Så hur ligger det till – heter det istället eller i stället?

heter det istället eller i stället? Det beror förstås på vad du har tänkt säga eller skriva. I grund och botten är detta faktiskt ett och samma uttryck med en och samma betydelse. Du kan således använda dig av bägge varianterna. MEN många väljer att tolka orden olika utifrån följande exempel:

  • Han valde att köra på motorvägen istället för på landsvägen.
  • Hon ställde cykeln i stället.

I det första exemplet kan man använda bägge varianterna men inte i det andra exemplet.

De bägge varianterna i en historisk och kulturell kontext

Historiskt sett kan vi spåra skiftet mot den hopskrivna varianten av ordet till de reformer av stavningen som gjordes under 1900-talet. Som ett led i att förenkla och modernisera det svenska språket började många ihopsatta uttryck att skrivas som enskilda ord. Men den äldre och särskrivna varianten “i stället” har trots detta fortsatt att användas flitigt i olika sammanhang.

Faktum är också att användningen av “istället” eller “i stället” även kan ha påverkats av olika kulturella faktorer. Till exempel föredrar ofta äldre personer i vissa delar av landet att använda den särskrivna varianten. De ser helt enkelt den som mer traditionell eller korrekt. Å andra sidan väljer många yngre personer och stadsbor istället att skriva ihop ordet. Den ihopskrivna varianten reflekterar därmed de lite bredare trenderna i den språkliga utvecklingen.

Men i slutändan är det alltså upp till dig vilken variant du själv önskar använda. Ingen är mer eller mindre rätt eller fel än den andra.

Heter det istället eller i stället?