Bara tanken på ett stambyte i Stockholm kan få många hyresgäster att bli oroliga. Men bytet av stammarna behöver inte vara fullt så dramatiskt som man på förhand kanske kan tro. Dessutom kan du på köpet få det där badrummet som du har drömt om. För i samband med att stammarna byts ut renoveras nämligen även ditt badrum. Därmed kan du själv se resultatet av arbetet med blotta ögat när det är färdigt.

Men vad är en stam egentligen, kanske du undrar? När man i byggvärlden pratar om stammar syftar man vanligtvis på huvudstammarna. Huvudstammen är ett vertikalt rör som som likt stammen på ett träd är knutpunkten för de olika grenarna (de horisontella rören). Huvudstammen leder bort avloppsvattnet från badrum och kök. Därför behöver man riva badrummet för att komma åt de stammar som är belägna i golv och vägg. Vid ett stambyte i Stockholm sätts nya rör in, och det är ofta praktiskt att även passa på att göra om helt i badrummet.

Därför behöver ett stambyte i Stockholm göras med jämna mellanrum

Varför behöver man egentligen byta stammarna i en fastighet? Det har helt enkelt att göra med att rören har en begränsad livslängd. När de blir gamla kan de rosta och orsaka läckage eller inte klara av dagens vattenbruk. Hål så små som bara några millimeter i storlek kan leda till vattenskador i lägenheten nedanför och i hela byggnaden. Rören kan också täppas igen av en slags gegga efter många års bruk. Därför är det nödvändigt att med jämna mellanrum byta ut rören.

Ett stambyte i Stockholm tar i regel ungefär 6-8 veckor per lägenhet. Arbetet innefattar vanligtvis följande sex steg:

  1. Förberedelse. Innan arbetet påbörjas informeras hyresgästerna om det kommande bytet av stammarna.
  2. Rivning. Innan stammarna kan bytas ut behöver ditt badrum rivas.
  3. Rörläggning. I detta steg läggs helt nya rör i fastigheten.
  4. Putsning. Nu putsas väggarna och allt torkas.
  5. Plattsättning och komplettering av badrumsinredning. Ditt badrum kaklas och görs redo för att kunna användas.
  6. Överlämning. Avslutningsvis är det dags att överlämna ditt nyrenoverade badrum till dig. Efter besiktningen får du tillgång till det helt nya badrummet!
Ett stambyte i Stockholm behöver inte vara dramatiskt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *