De svenska elpriserna ökar ganska dramatiskt och är nu på ganska höga nivåer. Det innebär att även priserna hos de billigare elbolagen på marknaden har ökat på senare år. Men det finns fortfarande tusenlappar att spara genom att göra ett bättre val av elleverantör. Fortsätt att läsa så ska vi förklara hur du kan sänka dina elkostnader genom att välja Stockholms Elbolag!

Stockholms Elbolag växer snabbt och tar marknadsandelar

Elpriserna i Sverige har fortsatt att rusa. Särskilt drabbad av dessa prisökningar är du som är bosatt i de södra delarna av landet. Och till skillnad från vad många konsumenter kanske tror rör det sig inte om en tillfällig uppgång. För även om priserna bottnade relativt lågt under det förra året är det mer permanenta prisökningar som ligger framför oss. Därför är det viktigt att du ser över ditt elavtal och kanske väljer ett annat elbolag, typ Stockholms Elbolag.

Det finns nämligen flera olika faktorer som ligger till grund för de högre elpriserna just nu. Till dessa hör bland annat:

  • lägre utomhustemperaturer än förväntat
  • en allmän osäkerhet kring elförsörjningen i Sverige
  • en olycka på Ringhals som riskerar att resultera i höjda elpriser

Därför kan den elräkning som dimper ner i brevlådan efter sommaren i värsta fall komma som något av en chock. Faktum är att marknadens aktörer till och med varnar för att elpriserna i ett pessimistiskt scenario skulle kunna dubblas i närtid!

Så kan du parera prishöjningarna

Att behöva ta emot en elräkning där beloppet att betala uppgår till flera tusen kronor är förstås inte roligt. Därför bör många svenskar nu se över sina möjligheter att försöka parera dessa prishöjningar. Detta kan du bland annat göra genom att minska din elkonsumtion. Men du kan alltså även sänka dina elkostnader genom att välja en mer prisvärd elleverantör.

Stockholms Elbolag är en leverantör som snabbt tar marknadsandelar från de mer etablerade aktörerna på elmarknaden. Denna uppstickare förser nu fler än 100 000 svenskar med el. Och om vi får bjuda på en kvalificerad gissning så tror vi att deras kundstock kan fortsätta att växa under den närmaste tiden.

Elpriserna ökar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *