Ozon och luftrenare passar ihop som handen i handsken. Dessa manicker är nämligen de apparater som vanligtvis används för att ta bort luftburna partiklar och odörer. Detta görs bland annat i bostäder, på arbetsplatser och till och med i bilar.

Du skulle säkert bli förvånad av hur pass fort de kan göra luften ren och fräsch och åstadkomma ett varaktigt resultat. Med det sagt är det viktigt att du använder dessa maskiner på ett ansvarsfullt sätt. För det kan nämligen vara skadligt för din hälsa att använda dem på ett oansvarigt sätt. Framför allt kan dina lungor ta skada av en felaktig användning.

Men för att avdramatisera det hela kan vi nämna att ozon är en helt naturlig gas. Den förekommer naturligt ute i det fria och är farlig först i större mängder. Om ozonhalten är hög kan det alltså vara skadligt för din hälsa att andas in luften.

Men de ozonmaskiner som används av konsumenter skapar inte så pass stora mängder att det är farligt att andas in luften. Du bör dock inte vistas i det rum som behandlas förrän behandlingen har avslutats och ytterligare ett par timmar har gått. Detta är en ren säkerhetsåtgärd och så länge som du följer den är användningen av ozon luftrenare helt säker!

Varför genereras gasen ozon av luftrenare?

Ett av de vanligaste sätten idag att avlägsna odörer och dålig lukt är med hjälp av gasen ozon. Ozongeneratorer är maskiner som skapar denna gas och får bukt med illaluktande organiska partiklar i luften. Men hur fungerar egentligen detta och varför genereras gasen ozon av luftrenare, om den kan vara potentiellt skadlig?

Så här ligger det till:

  • Ozon är ett ämne som är väldigt reaktivt och inte kan lagras under längre stunder med den teknik som vi idag har tillgång till. Därför behöver den istället genereras på plats av en högteknologisk maskin.
  • En luftrenare kan generera ozon genom att ta in syre från luften och ge denna en elektrisk laddning. Laddningen får syremolekylerna att börja förändras och bilda ozon. Inspirationen till denna metod har hämtats från naturen – förekomsten av ozon är betydligt högre i luften efter en åskstorm.

Ozonet tar bort bakterier, svamp, odörer och annat på molekylnivå och hanterar på så sätt dålig lukt!

Allt du behöver veta om ozon och luftrenare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *