Både kommunala och privata skolor kan ibland få behov av att hyra lärare. Detta antingen under längre perioder eller enbart under några enstaka veckor. Vad innebär det och hur fungerar det?

Hyra lärare eller vikarier

En person som är lärare har högskole- eller universitetsutbildning och är därmed legitimerad för sitt yrke. De som jobbar inom bemanning har även ofta många år i yrket. Bemanningsföretag som låter sina kunder hyra lärare gör generellt detta på lite längre perioder. Det kan exempelvis vara en skola som behöver en engelskalärare under en halv, eller hel, termin.

Vikarier har däremot inte samma utbildning och sällan heller samma erfarenhet. Det kan exempelvis vara personer som jobbat inom skolan tidigare men inte har utbildningen eller de som studerar till lärare och inte är klara. Vikarier tillsätts på betydligt kortare perioder. I och med att bemanningsföretag både har lärare och vikarier kan de erbjuda sina kunder komplett lösning beroende på vilket behov som finns.

Bemanning på den anställdes villkor

Personer som vill jobba som bemanningslärare kan anmäla sitt intresse till ett bemanningsföretag. I ansökan nämns bland annat:

  • Erfarenhet
  • Utbildning (Lärarlegitimation bifogas)
  • Referenser
  • Önskemål om omfattning och ämne

Bemanningsföretaget kommer att göra intervjuer, både med personen och referensen, samt genomföra kontroller i exempelvis belastningsregistret. När personen är godkänd för att börja jobba ges tillgång till bemanningsföretagets register över lediga uppdrag. På detta sätt matchar bemanningsföretagen behovet hos de skolor som behöver hyra lärare samt lediga lärares önskemål om att få uppdrag.

Kostnad och längd

Vad det kostar för skolorna att hyra lärare beror på flera faktorer. Exempelvis kan det vara dyrare (per timme) att hyra in personal under en månad istället för en hel termin. Men priset kan även påverkas av hur nära inpå i tid som uppdraget ska påbörjas samt var i landet det ska utföras.
De större bemanningsföretagen inom denna bransch har personal över hela Sverige och kan relativt snabbt få tag på lärare med rätt kompetens. Men självklart är utbudet av personal som kan hoppa in med kort varsel större i storstäderna.

Vid olika tillfällen

Att en skola väljer att hyra lärare av ett bemanningsföretag kan ha flera olika orsaker. Det kan exempelvis handla om att ”täcka upp” under en rekryteringsprocess som löper över några månader men det kan även vara ett sätt att få rätt kompetens på ett snabbt sätt.

Kortfakta om att hyra lärare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *